پوشش آبگریز و روغن گریز شیشه

راهکاری نوین برای محافظت سطوح شیشه ای در برابر لک و کثیفی.

قیمت بسیار رقابتی

طول عمر بالا و عملکرد عالی

قابل اجرا بر روی سطوح شیشه ای

پوشش آبگریز و روغن گریز شیشه WRG

WRG ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه
درباره محصول

از این محصول برای ایجاد خاصیت آبگریزی بر روی سطح شیشه استفاده می شود.

عملکرد محصول

این محصول دارای خواص آبگریزی و روغن گریزی بسیار عالی بر روی انواع سطوح شیشه ای می باشد.
خواص آبگریزی92%
خواص روغن گریزی93%
مقاومت به سایش72%
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش99%
مقاومت در برابر اسید85%

نوآوری برای زندگی بهتر

کلیه محصولات این شرکت در واحد تحقیق و توسعه(R&D) با همکاری مراکز علمی
مطالعه و فرمولسازی شده و پس از آزمایش های کنترل کیفی و مطابق با نیاز مشتری به مرحله تولید می رسند.